Inleiding

In Voorschoten bestaat een jeu de boulesvereniging, de Club de Petanque ‘DSP Voorschoten’. De vereniging is opgericht als onderdeel van de buurtvereniging Bloemenwijk Boschgeest.. 

Om aansluiting te krijgen bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) bleek het noodzakelijk een aparte vereniging te stichten met eigen bestuur, financiën, statuten en huishoudelijk reglement.
Oprichtingsdatum: 4 april 1982.

Nadat het buurthuis een nieuw gebouw kreeg, het huidige activiteitencentrum 'De Boschbloem', verhuisde
de jeu de boulesvereniging mee en werd medebewoner van ‘De Boschbloem’ aan de Baron Schimmelpenninck van der Oyelaan.

Het banencomplex van DSP Voorschoten ligt momenteel direct ten zuiden van ‘De Boschbloem’. Het complex is in 2003 uitgebreid tot 16 banen en geheel vernieuwd. Onlangs is dit uitgebreid met 3 mooie banen, die geschikt zijn voor mindervalide.

Het ledental van de vereniging schommelt momenteel rond de 70. Naast het bestuur van drie leden, heeft de vereniging een aantal commissies om de vele taken te spreiden. Het verenigingsleven is druk. Er wordt viermaal per week gespeeld en een groot aantal interne toernooien georganiseerd. De laatste jaren heeft het gezelligheidsaspect binnen de vereniging wat meer de overhand gekregen.

login:
password: