Het lidmaatschap

Bij de contributie is inbegrepen de verplichte licentie van de NJBB. De Nederlandse Jeu de Boules Bond kent drie soorten licenties. Men kan kiezen tussen een Lidmaatschapskaart, ook wel Clubkaart  genoemd, of  een W(wedstrijdlicentie) of men is jeugdlid, met een J-licentie. Voorts bestaat de mogelijkheid om tweede lid te worden bij onze vereniging.

 

De contributies voor het jaar 2018 zijn als volgt vastgesteld:

Leden die kiezen voor de lidmaatschapskaart of Clubkaart betalen € 46,--. Met deze kaart kan er uitsluitend bij de eigen vereniging gebouled worden. Deelname aan externe toernooien is niet mogelijk, uitgezonderd ons eigen Voorstraattoernooi. Via de lidmaatschapskaart is men door de bond verzekerd tijdens het boulen. Daarnaast ontvangt men het bondsblad Petanque.

Leden die kiezen voor een Wedstrijd-licentie, ofwel W-licentie, betalen € 66,--. De W-licentie geeft recht op deelname aan alle activiteiten georganiseerd door: 
De Six Prêt en de Nederlandse Jeu De Boules Bond, de NJBB.

De contributie voor de J-licentie is € 37,--. De J-licentie is bedoeld voor jeugdleden t/m 17 jaar oud.