Het lidmaatschap

Bij de contributie is inbegrepen de verplichte licentie van de NJBB. 

 

De contributies voor het jaar 2024 :

De contributie voor de licentie is € 52.50, daarnaast ontvangt u het NJBB blad  De Petanque per e-mail .

Voor jeugdleden tot 18 jaar is de contributie € 26.25.

Donateurs betalen € 30.00  (of meer) per kalender jaar,

(dat zijn mensen die onze vereniging een warm hart toedragen, zonder zelf aan onze activiteiten deel te nemen)