Interesse?

Voor belangstellenden is er gelegenheid om te komen kennismaken en spelen op het terrein aan de Baron Schimmelpenninck van der Oyelaan.

Laat u niet weerhouden om op een van de genoemde tijden eens langs te komen en vrijblijvend een balletje te gooien. De spelers van D.S.P staan voor u klaar om u de (beginners) kneepjes van het spel te leren.
U kunt dan zonder enige verplichting kosteloos, één maand lang kennis maken met sport en vereniging. Daarna moet u een keuze maken, wel of geen lid worden.

Wordt u geen lid, dan kunt u altijd onze recreanten avonden in de zomermaanden blijven bezoeken.

Lid worden?
Meldt u dan aan bij de secretaris .seretaris@dspvoorschoten.nl
Daarna kan de contributie worden overgemaakt naar rekeningnummer NL32RABO 3661 54 885, ten name van de DSP Voorschoten.

Wij stellen het op prijs u deze informatie te verstrekken en hopen u eens op onze banen te kunnen verwelkomen.