Contactgegevens

Club de Pétanque “De Six Prêt”, Voorschoten
Opgericht: 4 april 1982
Email: info@dspvoorschoten.nl
Telefoon: 071-5617900
Rabobank: NL32 RABO 0366154885

 

   Accommodatie:

  Jeu de boulebaan: Activiteitencentrum De Boschbloem

    B.S. van der Oyelaan 39
    2252 EA Voorschoten.

      

     Postadres:    ton@dspvoorschoten.nl

 

    Bestuur :

Voorzitter:
T. v.d. Peet  

071-5617085

Ton@dspvoorschoten.nl

Secretaris:

 Marga van vliet

marga@dspvoorschoten.nl

Penningmeester: Corrie Huquenin

 071-5615992

corrie@dspvoorschoten.nl

     
     

 

Commissies

Wedstrijdcommissie:

Voorzitter: vacant  
Secretaris: S. de Wit 071-5618660
Leden:

 T.Tepper penningmeester
(vice voorzitter) 
 R. Hartlooper

 071-5610607

 

Lief en leed:
 Nel de Jong  /Joke Kriege
                       
Baanonderhoud:
 Leen Borst/Ruud Wisse /Cok van der Does      

Barcommissie/jeugdzaken: 
Webmaster:
Ferry Dongelmans

Redactie:   
 Ton van der Peet